Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Pod Dobrym Adresem;Staszica ;9;21-010;Łęczna;poddobrymadresemleczna@gmail.com;poddobrymadresem.com.pl;5050128029;14;1