Fundacja Hipoterapia;Chmielnik;661A;36-016;Chmielnik;paulahalys@onet.pl;;8133866145;4;0