Canadian House Sp. z o.o.;Tuszyma 553A;;39-321;Tuszyma;biuro@canadianhouse.pl;www.canadianhouse.pl;8172190634;7;0 Fast Sp. z o.o.;Wola Mielecka 87;;39-300;Wola Mielecka;gorzala77@o2.pl;;8172188784;7; Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Edu;ul. Al. Niepodległości 14/52;;39-300;Mielec;fundacja.edu@op.pl;www.edu-fundacja.pl;8172180452;4;0 Fundacja Wspierania Rozwoju "Inspiracja";Jagiellończyka ;13/22;39-300;Mielec;inspiracja.fundacja2019@gmail.com;;8172188376;4;0 Klub Muzyczny Hades;Krótka;5;39-300;Mielec;hadesmielec@gmail.com;;8172188123;7; Metal Spaw Sp. z o.o.;Chrząstów 66;;39-331;Chrząstów;stanislawkrupa@o2.pl;www.metalspawmielec.pl;8172189849;7;0 Noeza Non-Profit Sp. z o.o.;ul. Wiejska 31;;39-300;Mielec;biuro@noeza.pl;www.noeza.pl;8172190321;7; Patronus - opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.;ul. Obrońców Pokoju 3;;39-300;Mielec;patronus.debica@gmail.com;;8172188726;7; Spółdzielnia Socjalna "Impresja";Wojków;34A;39-340;Wojków;ssimpresja@gmail.com;;8172127038;14; Spółdzielnia Socjalna "Wyspa Przygód";ul. A. Mickiewicza 32;;39-300;Mielec;ss_wyspa_przygod@onet.pl;www.wyspaprzygod.mielec.pl;8172172234;14; Stowarzyszenie Ecoplus;Kardynała Wyszyńskiego;6b/6;39-300;Mielec;artur.bodziony@wp.pl;www.ecoplus.org.pl;8172188117;5; Stowarzyszenie PRO VIS;ul. Długa 37A;;39-300;Mielec;sylwia@kuzniaatletow.pl;www.kuzniaatletow.pl;8172178113;5; Stowarzyszenie Pro Vis;Długa;37A;39-200;Mielec;sylwia@kuzniaatletow.pl;www.kuzniaatletow.pl;8172178113;5; Swift Production not for profit Sp. z o.o.;Bogusławskiego;3/7;39-300;Mielec;jaromska@gmail.com;www.swiftwye.pl;8172189252;7;0 Swift Production Not For Profit Sp. z o.o.;Bogusławskiego;3/7;39-300;Mielec;jaromska@gmail.com;www.swifteye.pl;8172189252;7;