Dobiegniewska Fundacja Rozwoju;Gorzowska 5;;66-520;Dobiegniew;gacki-zbigniew@wp.pl;;2810090438;4;0 Spółdzielnia Socjalna „ART. MUSIC”;Grąsy 14;;66-520;Dobiegniew;noproblem120@wp.pl;;2810089168;14; Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA - BUD”;Gorzowska 4/3;;66-520;Dobiegniew;precyzja.bud@gmail.com;https://www.facebook.com/people/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Precyzja-bud/100016546023376;2810089151;14; Spółdzielnia Socjalna „Smaki znad Warty i Noteci”;Ługi 31a;;66-520;Ługi;kkorpowski@wp.pl; pycharyba@wp.pl;;2810090384;14;