DK Artis Sp. z o.o.;ul. Piaskowa;1b;62-860;Opatówek;biuro@kmdm.com.pl;;9680999207;7;0