Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna A-Z;ul. Lipowa;1;63-322;Gołuchów;wssaz@o2.pl;www.az.spoldzielnie.org;6080106116;14;0