"Siria" Spółdzielnia Socjalna;Kolejowa 1;;73-220;Drawno;siriadrawno@gmail.com;;5941605465;14;0 Spółdzielnia Socjalna "Nad Drawą";Szpitalna 2;;73-220;Drawno;spoldzielnia.socjalna.naddrawa@gmail.com;;5941605011;14;0