"PRO BONO";Żeromskiego;1;59-140;Chocianów;probonofundacja1@gmail.com;;5020113431;4;0 Fundacja "Wrzosówka";;202;59-140;Chocianowiec;wrzosowkafundacja1@gmail.com;;5020110131;4;0 SKORPION POLKOWICE;Borówkowa ;5a;59-101;Polkowice;biuro@skorpion-polkowice.pl;skorpion-polkowice.pl;5020082110;5; SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T.;UL. WESOŁA;12B;59-140;CHOCIANÓW;abacus.as@o2.pl;brak;5020112472;14; STOWARZYSZENIE RÓWNI SOBIE;;7;59-150;Bieńków;stowarzyszenierownisobie@gmail.com;www.rownisobie.pl;5020120164;5;1