STOWARZYSZENIE RÓWNI SOBIE;;7;59-150;Bieńków;stowarzyszenierownisobie@gmail.com;www.rownisobie.pl;5020120164;5;1