Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Sprawa";Dworcowa;1;86-200;Chełmno;sekretariat@wspolnasprawa.chelmno.pl;;8751566048;14;0 Unisławska Spółdzielnia Socjalna "Uni-Ziel";Parkowa;20;86-260;Unisław;agnieszka.goral@unislaw.pl;https://uni-ziel.business.site;8751560991;14;1