BBTEL sp. z o.o. ;Leszczynowa ;4;89-203;Rynarzewo;beata.bejma@gmail.com;brak;5581869008;7;