Fundacja Aktywizacji i Integracji;Kościuszki ;2;86-170;Nowe;fainowe@gmail.com;www.aktywizacjaiintegracja.com;5592044671;4;1 Fundacja Toskania Kociewska;Bochlin ;71;86-170;Bochlin;toskaniak@gmail.com;www.toskaniakociewska.pl;5592045601;4;0