Fundacja Koniki Weroniki;Świerzenko ;13/5a;77-200;Świerzenko;konikiweronikif@gmail.com;;8421781453;4;0