Fundacja Zdanowicz Be Creative- Kreatywna Moc Pomagania ;IGNACEGO PADEREWSKIEGO ;20;11-100;Lidzbark WarmiƄski;ZDANOWICZBECREATIVE@GMAIL.COM;;7432037657;4;1