Spółdzielnia Socjalna Leśny Zakątek;;5;26-432;Kłudno;sekretariat@lesnyzakatek.org.pl;;6010093615;14;0