Afiszer Fundacja;bp. Filipa Padniewskiego;22/44;31-982;Kraków;afiszerfund@gmail.com;brak;6783185377;4; AgaWi Fundacja;Solarzy;17;30-827;Kraków;w.salamaga@interia.pl;brak;6793224765;4;0 Baltic Business Media Non Profit Sp. z o.o.;al. 29 listopada 94;;31-406;Kraków;daniela.riabova@gmail.com;brak;9452221253;7; Centrum Wyboru Sp. z o.o.;Os. Oświecenia;10/4;32-635;Kraków;pisze@zwyboru.pl;brak;6783189151;7;0 Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej;ul. Lubelska ;24/6;30-003;Kraków;kafilies123@gmail.com;brak;6772434902;4;0 Flexstrip Non Profit Sp. z o.o.;ul. Grażyny ;9/11;31-217;Kraków;marcinpiaskowski@icloud.com;brak;5213776164;7;0 Fundacja PROJEKTC.PL;Osiedle Na Skarpie 39;;31-911;Kraków;sw@getkrak.eu;;6783174037;4; Fundacja "Project Cracovia";ul. Bp. Filipa Padniewskiego 22/44;;31-982;Kraków;biuro@projektc.pl;brak;6182158269;4;0 Fundacja Aktywna Integracja;Sławkowska;28/3;31-014;Kraków;fundacja.aktywna.integracja@gmail.com;brak;6762584936;4;1 Fundacja Centrum Edukacji i Twórczości Edu&Art;Berka Joselewicza;2/1;31-051;Kraków;fundacja.centrum.edu.art@gmail.com;brak;6762589891;4;0 Fundacja JMP - inspiracje w edukacji;ul. W. M. Bartla ;19E/25;30-389;Kraków;biuro@fundacjajmp.pl;brak;6793108987;4; Fundacja Padre;Kalwaryjska;42;30-504;Kraków;krobickimarek@gmail.com;www.padrekrakow.pl;6793222192;4;0 Fundacja Przyjdź;Węgierska;7;30-353;Kraków;ludmila@fundacjaprzyjdz.pl;;6793177327;4; Fundacja Rodzinne Ogrody – Przestrzeń Dzikich Odkrywców;Sodowa;34c;30-376;Kraków;fundacja.rodzinne.ogrody@gmail.com;brak;6762611389;4;0 Fundacja Rozwoju i Terapii "Moja Przestrzeń";ul. Świętokrzyska 4/2;;30-015;Kraków;biuro@mojaprzestrzen.pl;brak;6772437705;4;0 Gaja non profit Sp. z o.o.;Tenczyńska;3/9;31-102;Kraków;danielle.smaga@gmail.com;brak;6762583210;7; Help Hub Non Profit Sp. z o.o. ;ul. Wadowicka 12/151;;30-415;Kraków;biuro@help-hub.pl;http://help-hub.eu;6793177221;7; KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie;ul. Topolowa;6/1;32-512;Kraków;kampu.spoldzielnia@gmail.com;http://akademiazakowska.pl/;6762473970;14;1 Krakowska Pozytywka Sp. z o.o.;os. Wandy 18/U5;;31-906;Kraków;krakowskapozytywka@gmail.com;brak;6783173977;7; Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego Sp. z o.o.;Siarczki;16;30-698;Kraków;projekty@manko.pl;brak;8681977495;7;0 Mrowisko Sp. z o.o.;ul. Krupnicza ;22/5;31-123;Kraków;dominika@coworkmrowisko.pl;brak;6762594751;7;0 Ot Budowa Od Nowa Sp. z o.o.;Krakusów ;1A/26;30-092;Kraków;b.sitko@interia.pl;http://www.otbud.pl/;6772440239;7; Pomoc Seniora Sp. z o.o.;ul. Cystersów 3a;;31-553;Kraków;urszula.lasek@wp.pl;brak;6793162917;7; Reason Drill Sp. z o.o;ul. Celna 6/9;;30-507;Kraków;tcyganowski@gmail.com;brak;6793175417;7; SoundRise Audio Sp. z o.o.;ul. Długa 69;;31-147;Kraków;soundriseaudio@gmail.com;brak;6793173714;7; Społeczna 21 Sp. z o.o.;Os. Na Skarpie 43/19;;31-911;Kraków;spoleczna21@stowarzyszenietecza.org;brak;6783175812;7;1 Spółdzielnia Socjalna "Apacze";os. Willowe ;29;31-902;Kraków;biuro@a-paczki.pl;www.a-paczki.pl;6762479872;14;1 Spółdzielnia Socjalna Altertour;Gliniana ;17/45;30-732;Kraków;altertourkrakow@gmail.com;;6793169612;14; Spółdzielnia Socjalna Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię";os. Jagiellońskie 21/9;;31-834;Kraków;biuro@widzimisie-krakow.pl;brak;6783175427;14; Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn;Babińskiego;29/18/1;30-393;Kraków;biuro@kobierzyn.org;http://kobierzyn.org/;6762470173;14;0 Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie;Blachnickiego;7a;31-535;Kraków;merchant.krk@gmail.com;http://merchant.info.pl/;6783129232;14; Spółdzielnia Socjalna Piąty Element;Chopina;18/2A;30-047;Kraków;biuro@piatyelement.org.pl;https://www.piatyelement.org.pl/;6762442975;14; Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie;Bernardyńska;3;31-069;Kraków;biuro@spoldzielniarownosc.pl;www.spoldzielniarownosc.pl;6762474946;14;1 Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne;Bałuckiego;6;30-318;Kraków;biuro@pcogito.pl;www.pcogito.pl;9441002145;5;0 TCF Hub Centrum Sportu Non Profit Sp. z o.o. ;ul. Al. 29 listopada nr 94;;31-406;Kraków;tomasz.zybula@tcfgroup.eu;brak;6751645545;7;0 Towarzystwo Bratniej Pomocy;Zielińska 22/47;;31-277;Kraków;zarzad@bratniapomoc.pl;www.bratniapomocpl;7343533432;5; Żywa Pracownia Sp. z o.o.;Wrocławska;11/21;30-006;Kraków;kontakt@zywapracownia.pl;brak;6793193869;7;0