ASCOLTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA NON PROFIT