Fundacja im. Janusza Borkowskiego "Godne Życie na Kujawach