PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ENERGY-SALE SPÓŁKA Z O.O.