Fundacja GraTy;ul. Słowackiego ;9;38-400;Krosno;fundacja-graty@2fundacja-graty.com;;6842664301;4;0 Fundacja LANKA;Ks.J.Popiełuszki ;33;38-400;Krosno;fundacja.lanka@gmail.com;;6842654923;4;0