ADAMOWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „AS”;;25;37-534;Adamówka;spoldzielnia@adamowka.pl;;7941830950;14;0