Fundacja Wynajmer Plus;BiaƂowieska ;111B/20;17-100;Bielsk Podlaski;wynajmerplus@wp.pl;;5441540739;4;