Fundacja Abba Pater;ul. Obozowa;18;62-800;Kalisz;info@abbapater.pl;http://www.abbapater.pl/;6182153326;4;0 Spółdzielnia Socjalna Imbir;ul. Gajowa;60-62;62-800;Kalisz;spoldzielnia.imbir@gmail.com;https://www.facebook.com/ImbirKalisz;6182161107;14;0 Tęczowe Marzenie Sp. z o.o.;ul. Braci Niemojewskich;31m;62-800;Kalisz;te.ma.kalisz@gmail.com;https://www.facebook.com/teczKra;6182160071;7;0