SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OD DESKI DO DESKI;Turkowska;29;62-720;BRUDZEW;oddeskidodeski@wp.pl;http://woes.pl/pes/spoldzielnia-socjalna-deski-deski/;6681982503;14; Spółdzielnia Socjalna POWRÓCISZ TU;Krwony;32;62-720;Krwony;spoldzielniapowrocisztu@gmail.com;powrocisztu.pl;6681968785;14;0