Fundacja Inter Pares;Rodzone;29;87-404;Rodzone;iwona@interpares.org.pl;https://www.interpares.org.pl/;5030081419;4;0 Fundacja Nocy i Dni;Płonne ;77;87-404;Płonne;fundacjanocyidni@o2.pl;brak;5030081253;4;0