Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi;Wróble ;37;88-153;Wróble;fundacja@polskabialages.pl;www.polskabialages.pl;5562752417;4;0 Fundacja MB ECO BŁYSK;Wiejska ;39/39;88-153;Kruszwica;mbecoblysk@op.pl;;5562788591;4;