Bedor sp. z o.o;ul. Podgórna 5;;88-180;Tuczno;biuro.bedor@gmail.com;brak;5562771946;7; Spółdzielnia Socjalna "Aktywni Tu i Teraz";Krążkowo;21;86-060;Krążkowo;aktywnituiteraz@gmail.com;;5562762350;14;1