Spółdzielnia Socjalna "Piekiełko";Wola Kożuszkowa ;55;88-324;Wola Kożuszkowa;biuro_spoldzielnia286@wp.pl;brak;6652993734;14; Stowarzyszenie ECCE HOMO;Kościelna;12/1;88-320;Strzelno;eccehomo.strzelno@gmail.com;https://eccehomostrzelno.com/;5571699266;5;0