Laboratorium Energii Sp. z.o.o.;Jesionowa;13;84-207;Koleczkowo;laboratoriumenergii.org@gmail.com;;5882470086;7;0