Fundacja ARwena;Kombatantów;1A/11;11-500;Giżycko;fundacjaarwena@gmail.com;https://www.facebook.com/Fundacja-ARwena-100520134694982;8451996879;4;0 Fundacja Inicjatyw Pozytywnych "PozytywArt";;30;11-520;Ryn Kolonia;fundacja.pozytywart@gmail.com;;8451985611;4;0 Fundacja Północny-Wschód;Pionierska;3/6;11-500;Giżycko;kontakt@wlistowiu.pl;https://wlistowiu.pl/;8451991787;4;0 Fundacja Projekt Arche;Grunwaldzka ;82;11-510;Wydminy;fundacja@projektarche.pl;www.projektarche.pl;8451984310;4; Fundacja Przystań w Miłej Stajni;;2;Ryn;Jeziorko;kontakt@milastajnia.pl;www.milastajnia.pl;8451996566;4;0 Fundacja TWIN-MED.;;13/14;11-500;Bystry;twinmed@onet.pl;twinmed.pl/;8451991149;5;0 Fundacja Żeglarska Pro Nautis;Mazurska;9/12;11-500;Giżycko;pronautis@ggr.com.pl;https://www.facebook.com/FundacjaZeglarskaProNautis/;8451995940;4;0 Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna Lepiej;;10;11-513;Konopki Nowe;biuro@pssslepiej.pl;www.pssslepiej.pl;8451984557;14;0 Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor;pl. Rynek ;1/1;11-510;Wydminy;kontakt@hsprekursor.pl;www.hsprekursor.pl;8451988928;14;1