Fundacja Tatarak;Rybacka ;3A;12-200;Pisz;fundacjatatarak@gmail.com;https://www.facebook.com/sitpisz/?ref=page_internal;8451996566;4;0 Piska Spółdzielnia Socjalna "DiaRoz";Dworcowa ;4;12-200;Pisz;pssdiaroz@gmail.com;www.facebook.com/barmlecznydiaroz/?rc=p;8491586627;14;0