Fundacja "Zaczarowany Ogród";Piaskowa ;8c/20;11-700;Mrągowo;fundacjazaczarowanyogrod@gmail.com;www.zaczarowanyogrod.mragowo.pl;7422269840;4;0 Fundacja Inicjatyw Lokalnych "INTEGRA";Osiedle Mazurskie ;31/15;11-700;Mrągowo;jarek.startek@fili.org.pl;;7422259764;4;0