Fundacja Światło dla Życia;ul. Zielonych Sosen 4;;05-505;Ławki;fundacja@swiatlodlazycia.org.pl;;1231274086;4;0