Polak&Polak non profit sp. z o.o.;ul. Leśna 23/1;;05-840;Brwinów;mikrodomki@gmail.com;;5342587301;7;