Polak&Polak non profit sp. z o.o.;ul. Leśna 23/1;;05-840;Brwinów;mikrodomki@gmail.com;;5342587301;7; Raszyńska Spółdzielnia Socjalna "Bez Barier" ;ul. Sprtowa 30;;05-090;Raszyn;rss_bezbarier@vp.pl;;5342628684;14;0