Fundacja Domki Pod Ugorkami;Zarzecze;153;33-390;Łącko;ppawel.zelazko@gmail.com;brak;7343598644;4;0 Stowarzyszenie WIEJSKIE SMAKI;ul. Rynek 1;;33-390;Łącko;zamowienia@wiejskiesmaki.com;www.wiejskiesmaki.com;7343370183;5;