Spółdzielnia Socjalna 1+1;ul. Barłomieja Chwańca;2;32-615;Grojec;spoldzielnia1plus1@gmail.com;brak;5492442308;14;0 Spółdzielnia Socjalna Albert;ul. Przemysłowa 2;;32-660;Chełmek;spoldzielnia@albert.krakow.pl;www.spoldzielniaalbert.pl;5492451313;14; Spółdzielnia Socjalna Kętucky;ul. Krótka;15;32-650;Kęty;d.tobiasiewicz@o2.pl;www.facebook.com/pg/ketuckybar/post/;5492436265;14; Spółdzielnia Socjalna Koniczynka;ul. A.Mickiewicza;8;32-650;Kęty;sskoniczynka@op.pl;www.spoldzielniakoniczynka.pl;5492442679;14;