PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ECO-PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ