Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej