Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej im. Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej